Özgeçmişinizi Öne Çıkaracak 11 Proje Yönetimi Becerisi

Özgeçmişinizdeki beceriler bölümü, işverenlerin niteliklerinizi bir bakışta değerlendirmesine olanak tanır. Özgeçmiş becerileri genellikle iki kategoriden birine girer: sert beceriler ve yumuşak beceriler . Her iki beceri türü de işverenler için önemlidir, çünkü her ikisi de işi başarılı bir şekilde gerçekleştirmek ve başkalarıyla işbirliği yapmak için gereklidir. Bu makalede, bir proje yönetimi özgeçmişinde listelemek için en iyi becerileri tartışıyor ve kendi özgeçmişinizi yazmanıza yardımcı olacak örnekler sunuyoruz.

Proje yönetimi becerileri nelerdir?

Proje yönetimi becerileri, projeleri başarılı bir şekilde planlamak, yönetmek ve yürütmek için gerekli olan becerilerdir. Bu beceriler, proje performansını analiz etmek, kaynakları yönetmek, proje ekiplerine liderlik etmek ve ilerlemeyi ve sonuçları raporlamak için sert ve yumuşak becerilerin bir kombinasyonunu içerir. Bu beceriler, proje yöneticilerinin büyük kurumsal projeleri önceden belirlenmiş zaman çizelgeleri ve bütçeler dahilinde başarılı bir şekilde planlaması, yönetmesi ve yürütmesi için önemlidir. Özgeçmişinizdeki proje yönetimi becerileri, görevleri analiz etme, planlama, önceliklendirme ve tamamlama becerinizi gösterir.

Proje yönetimi becerilerine örnekler

Bir proje yönetimi özgeçmişi hazırlarken, iş görevlerini yerine getirme yeteneğinizi gösteren dikkate alınması gereken birkaç beceri vardır. Bir proje yönetimi özgeçmişine dahil edilecek beceriler şunları içerir:

1 . Proje yönetimi metodolojileri

Proje yönetimi, Waterfall, Agile ve PMI yöntemleri gibi farklı proje yönetimi metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmanın yanı sıra, çeşitli projeler için en iyi yöntemin hangisi olduğuna karar verme becerisini gerektirir. Waterfall ve PMI yöntemleri, herhangi bir değer yaratan işe başlamadan önce birçok ön planlamadan oluşur. Agile metodoloji daha çok sonuç vermeye odaklanır. Ardından, ortaya çıkan ürün veya hizmeti sürekli iyileştirmek için müşteri geri bildirimini kullanacaksınız.

2 . Yazılım yeterliliği

Proje yöneticileri, Outlook, Word, Excel ve proje yönetim yazılımı dahil olmak üzere Microsoft Office Suite gibi çeşitli yazılım uygulamalarında uzman olmalıdır. Microsoft Office Suite, yeterlilik, iletişim ve veri analizi raporları gibi proje hakkında dokümantasyon oluşturmak için gereklidir. Proje yönetimi yazılımı, proje yöneticilerinin kaynakları, görevleri ve zaman çizelgelerini yönetmenin yanı sıra ekiplerle işbirliği yapmasına ve belgeleri tek bir yerde depolamasına olanak tanır.

3 . Veri analizi

Veri analizi, proje yönetimi için gerekli bir beceridir. Proje yöneticilerinin performans ve proje sonuçlarını ölçebilme ve ayrıca bütçeler, harcamalar ve yatırım getirisi gibi finansal bilgileri analiz etme becerisine ihtiyaçları vardır. Bu beceri, bir proje yöneticisinin, çalışanların öngörülen son tarih ve bütçe kısıtlamaları içinde tamamlamasını sağlamak için bir projenin performansını izlemesi için gereklidir. Ek olarak, bir projeyi kapatırken, proje yöneticilerinin projenin genel performansı hakkında rapor vermeleri gerekir; bu, proje sırasında toplanan verileri, görev süresi, fiili maliyetler, yatırım getirisi vb.

4 . Maliyet kontrolü

Proje yönetimi için maliyet kontrolü önemlidir. Bütçeyi aşmamak için bir proje boyunca bütçeleri gözden geçirme, giderleri yönetme ve maliyetleri müzakere etme yeteneği gerektirir. Maliyetleri yönetmek için kaynak tahsislerini başarılı bir şekilde optimize ederek ve optimum fiyatlandırmayı müzakere etmek için güçlü satıcı ilişkileri kurarak bu beceriyi gösterebilirsiniz.

5 . Zaman yönetimi

Başarılı proje yönetimi, yoğun zaman yönetimi becerileri gerektirir. Bu beceri, proje planlama ve yürütme görevlerini zamanında tamamlamanızı sağlamak için kendi zamanınızı yönetme yeteneğini içerir, ancak aynı zamanda başkalarının zamanını planlama ve yönetme becerisini de içerir. Proje yöneticilerinin, belirlenen son teslim tarihlerini karşılamak için hedeflenen bir proje çizelgesi geliştirebilmelerini sağlamak için çeşitli görevleri tamamlamak için gereken süreyi tam olarak anlamaları gerekir. Ayrıca, ayrılan zaman dilimlerini aşan görevleri hesaba katmak için proje boyunca bu programı yönetmeleri gerekir.

6 . Etkili iletişim

Etkili iletişim, başarılı proje yönetiminin anahtarıdır. Fikirleri ve bilgileri başkalarının anlayabileceği şekillerde aktarma yeteneğidir. Proje yönetimi, bireyler ve gruplarla hem yazılı hem de sözlü iletişim için bu beceriyi gerektirir. Proje yöneticileri, tüm paydaşların ve ekip üyelerinin proje kapsamını, planlarını ve görevleri anlamasını sağlamalıdır. Bu, büyük gruplara bilgi sunmayı, toplantıları kolaylaştırmayı, rapor yazmayı ve görev performansını tartışmak için bireylerle buluşmayı içerebilir. Ayrıca, anladığınızı onaylamak veya bir düzeltme sağlamak için geri bildirim vermeyi ve almayı da içerir.

7 . Aktif dinleme

Proje yönetimi, sizin ve tüm paydaşların ve ekip üyelerinin proje kapsamını, planını ve görevleri anlamasını sağlamak için aktif dinleme gerektirir. Dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınma, dikkatinizi konuşmacıya odaklama ve açıklama talep ederek, başka kelimelerle ifade ederek ve özetleyerek anlayışınızı onaylama becerisini içerir. Bu, paydaşlardan ve ekip üyelerinden gelen istekleri ve geri bildirimleri anladığınızdan emin olmak için gereklidir. Bu becerileri, paydaşların ve ekip üyelerinin projenin kapsamını ve kendilerine verilen görevleri anladıklarını doğrulamak için proje hakkındaki geri bildirimlerini talep ederek, dinleyerek ve ardından gerekli açıklamaları veya düzeltmeleri sağlayarak da kullanabilirsiniz.

8 . Önceliklendirme

Görevlere öncelik verme yeteneği, proje yönetiminde başarı için çok önemlidir. Bu, görevlerinize öncelik verme yeteneğinizin yanı sıra bir proje içinde başkalarının görevlerine öncelik verme yeteneğinizi içerir. Proje yönetimi, bir projedeki çeşitli görevleri özetleyen bir iş kırılım yapısı geliştirmeyi içerir.

Bazı görevlerin sırayla gerçekleştirilmesi gerekir, yani bir sonraki görev başlamadan önce bir görevin tamamlanması gerekir ve diğer görevler aynı anda çalışabilir. Eşzamanlı görevler diğer görevlere bağımlı değildir ve projeye olumsuz sonuçlar doğurmadan aynı anda gerçekleşebilir. Bağımlı görevleri tanımlama yeteneği ve daha sonra iş kırılım yapısında bunlara etkin bir şekilde öncelik vermek, bir proje yöneticisi olarak başarınıza katkıda bulunabilir.

Görevleri önceliklendirmenin yanı sıra, proje yöneticilerinin de kaynak tahsisine öncelik vermesi gerekir. Örneğin, dokuz eşzamanlı göreviniz varsa, proje son tarihlerini karşılamak için bunları aynı anda planlamak isteyebilirsiniz. Bununla birlikte, görevleri tamamlamak için mevcut kaynakları da göz önünde bulundurmanız gerekir. Kaynaklar şu anda daha yüksek öncelikli başka bir göreve atanmışsa, diğer görevler bağımlı olmasa bile, bu görevin diğer görevlere başlamadan önce bitirilmesi gerekebilir.

9 . Problem çözme

Problem çözme, bir projeyi etkileyebilecek çözümler bulma ve sorunların üstesinden gelme becerisidir. Bu, bir sorunun var olduğunu tanımayı, olası çözümleri belirlemeyi ve seçenekleri değerlendirmeyi ve ardından en iyi çözümü seçmeyi ve uygulamayı içerir. Projelerin son teslim tarihini ve bütçe kısıtlamalarını karşılamasını sağlamak için proje yönetimi için problem çözme gereklidir. Bir proje yöneticisi olarak problem çözme örnekleri, görevlerin zamanında tamamlanmasını sağlamak için kaynakları yeniden tahsis etmeyi, maliyetleri düşürmek için alternatif materyalleri belirlemeyi ve başka bir görevin gecikmesi durumunda zaman çizelgelerini korumak için görev süresinin nerede azaltılacağının belirlenmesini içerebilir.

10 . Uyarlanabilirlik

Uyarlanabilirlik, başarılı bir şekilde değişime yanıt verme yeteneğidir. Yeni süreçleri veya araçları öğrenmeyi ve işe yeniden öncelik vermeyi içerebilir. Proje yönetimi çok fazla planlama gerektirmesine rağmen, proje yöneticilerinin sorunları ele almak ve bir proje boyunca düzeltmeleri uygulamak için uyarlanabilirliğe ihtiyacı vardır.

Uyarlanabilirlik, bir projenin gidişatını düzeltmek ve zamanında ve bütçede kalmasını sağlamak için proje planınızı gerektiği gibi değiştirme esnekliği sağlar.

11 . Empati

Empati, başkalarının duygularını anlama ve onlara uygun şekilde yanıt verme yeteneğidir. Proje yöneticileri, en azından bir proje süresince, genellikle liderlik rolündedir. Paydaşlar, proje ekipleri ve ekip üyeleri ile etkili bir şekilde iletişim kurmak ve işbirliği yapmak için empati gereklidir. Olumsuz duyguları ele almak ve projeyi etkilemelerini önlemek için paydaşların ve ekip üyelerinin hayal kırıklıklarını ve şikayetlerini anlamak önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir