İşverenlerin Aradığı 15 Beceri ve Özellik

Bazı işler belirli beceri özellikleri gerektirirken, birçok işveren, başvuru sahiplerinde bir dizi evrensel beceri ve özellik arar. Bazıları bireyi etkilerken, diğerleri tüm organizasyonu etkileyerek verimliliği ve etkinliği artırır. Bu makalede, beceri özelliklerini, bunların nasıl geliştirileceğini tanımlıyor ve işverenler tarafından en çok aranan beceri özelliklerinden bazılarını listeliyoruz.

Beceri özellikleri nelerdir?

Beceriler ve özellikler, sıklıkla birlikte kullanılsa da, aslında benzersiz terimlerdir. Beceriler, bireylerin iyi yaptığı görevlerdir, özellikler ise karakterle ilgilidir. İnsanlar, deneyimler yoluyla yaşamları boyunca beceriler öğrenirler. Belirli bir alanda ne kadar çok deneyime sahip olurlarsa, beceri seviyeleri o kadar yükselir. Genetikçiler, özellikleri, bir varlığı kendileri yapan, aktarılmış özellikler olarak görürler.

Özellik gelişimi

Psikologlar kişilik araştırmalarında özellik teorisini kullanırlar. Özellikleri ölçerler, zaman içinde sabit kaldıklarını ve genellikle bir bireyin davranışını etkilediklerini bulurlar. Psikoloji uzmanlarına göre, bireylerin belirli özellikleri vardır veya yoktur. Bazıları bir spektrumda değişiklik gösterse de, yeni özellikler nispeten öğrenilemez, ancak gelişebilir.

Beceri geliştirme

Özelliklerin aksine, bireyler fiziksel veya zihinsel kapasiteye sahip oldukları sürece yeni beceriler öğrenirler. Beceriler, kullanıldıkça belirli bir süre içinde ilerler. İş başında, yöneticiler çalışanları belirli becerileri kullanmalarını gerektiren pozisyonlara verirler.

15 önemli beceri ve özellik

İşverenler işe alırken başvuru sahiplerinde belirli beceriler ararlar. Çoğu belirli bir işle ilgilidir, ancak bazıları evrenseldir.  Aşağıdaki liste, yöneticilerin aradığı en önemli 15 beceriyi araştırmaktadır:

1. İletişim

İletişim, bir taraftan diğerine bilgi alışverişini içeren bir beceridir. Yüz yüze, telefon görüşmesi veya dijital yazışma olsun, hemen hemen her çalışma ortamında gereklidir. İki temel iletişim becerisi türü vardır:

  • Sözlü: Bu beceri, bireylerle konuşma yoluyla iletişim kurmayı içerir. Doğru sözlü iletişim, düşünceleri ve planları başkalarına etkili bir şekilde açıklamayı içerir.
  • Sözsüz: Bu beceri, bireylerle ifadeler ve jestler gibi konuşma dışı yollarla iletişim kurmayı içerir. Bir bireyin yürüyüşü veya oturması, etrafındakilere açık bir mesaj gönderir.

2. Takım çalışması

Takım çalışması, bir hedefe ulaşmak için bireyler arasındaki işbirliğine dayalı çabayı içeren bir beceridir. Birçok iş, çalışanların farklı kişilikler ve fikirlerle çalışmasını gerektiren birden fazla kişinin yardımını gerektirir. İyi takımlar hedeflerine hızlı ve etkili bir şekilde ulaşır.

3. Sorun çözme

Problem çözme, karmaşık engelleri uygun çözümlerle aşmayı ifade eden bir beceridir. Her sektörde, organizasyonda ve durumda sorunlar ortaya çıkar. Bu beceriye sahip çalışanlar hızlı düşünür ve ortaya çıkan yeni sorunların üstesinden gelir.

4. Liderlik

Liderlik, genellikle bir görevi tamamlamak için bir bireye veya bir gruba verilen yönü ifade eden bir beceridir. İşverenlerin, sorumluluk almaya ve projelerin tamamlanmasını sağlamaya istekli kişilere ihtiyacı vardır. Bu aynı zamanda yetkilendirme, problem çözme ve takım çalışması gibi diğer becerilerin kullanılmasını da içerir.

5. Organizasyon

Organizasyon, bir alanı temiz tutma, gerekli araçlara uygun yerlerde sahip olma ve envanter takibi gibi kavramları içeren bir beceridir. Aynı zamanda görevlere odaklanmayı ve zamanı ve kaynakları etkili bir şekilde kullanmayı içerir.

6. Dürüstlük

Dürüstlük, olumlu veya erdemli eylemler sergileyen bir özelliktir. Örneğin, bir çalışan görevini verilen sürede tamamlayamazsa, suçu başkalarına yüklemek yerine, sorumluluk alarak dürüst olmayı seçer.

7. Yetkinlik

Yetkinlik, bir bireyin kavramları anlama ve görevleri yerine getirme yeteneğini gösteren bir özelliktir. Genel olarak, yüksek düzeyde bir yeterlilik, verimli iş performansına eşittir ve onu bir işverenin ekibi için hayati bir değer haline getirir.

8. İş etiği

İş etiği, sıkı çalışmayı ahlaki bir kodla ilişkilendiren bir özelliktir. İyi bir iş ahlakına sahip bireyler iş arkadaşlarına, kendilerine ve yaptıkları işe büyük değer verirler. İşin anlamsız faaliyetlerden önce gelmesini sağlarlar. Örneğin, çalışma saatleri içinde telefonuna cevap vermemeyi seçen bir çalışan, iyi bir iş ahlakı gösterir.

9. Kararlı

Kararlılık, bir başarıya veya hedefe gerekli olan her türlü yolla ulaşmaya devam etmeyi içeren bir özelliktir. İşverenler, kararlı çalışanlara, işlerini tutarlı bir şekilde iyi yaptıkları ve hedeflerini makul bir süre içinde karşıladıkları için yüksek bir değer verirler. Bu çalışanlar, en iyi olma çabasıyla genellikle gereksinimlerin ötesine geçer.

10. Öğrenme hevesi

Şevk bir özelliktir. Öğrenmeye hevesli bireyler, kendilerini daha iyi hale getirmek için heveslidirler. Bu tür çalışanlar yalnızca daha fazlasını öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda öğrendikleri bilgileri uygular ve bu, onlara terfi ve diğer faydalar kazandırır.

11. Müzakere

Müzakere, bireylerin bir anlaşmaya varmak için özel iletişim araçlarını kullandıkları bir beceridir. İyi müzakereciler, anlaşmanın kendilerine iyi bir fayda sağlamasını sağlar. Müzakere, bireylerin barışı sağlamak için çözümler bulduğu çatışma çözümünü de içerebilir.

12. İkna

İkna, insanları belirli bir şeye inanmaya veya belirli bir görevi yapmaya ikna etmeyi içeren bir beceridir. Bireyler müşterileri ürün ve hizmet satın almaya ikna ettiğinden, satışta harika bir araçtır. İyi ikna becerisi olanlar kuruluşlara daha fazla para kazandırabilir.

13. Dürüstlük

Dürüstlük, güçlü ahlak kurallarının kullanılmasını içeren bir özelliktir. Doğruluğa benzer, ancak daha çok doğru ahlakın uygulanmasıyla ilgilidir. Dürüstlük, bireylerin birbirlerine güvenebilecekleri ve birbirlerine saygılı davranabilecekleri profesyonel bir kültürü teşvik eder.

14. Zaman yönetimi

Zaman yönetimi, kaynakları toplamayı ve görevleri makul bir süre içinde tamamlamayı içeren bir beceridir. Bu beceriye sahip kişiler genellikle çok görevli kişilerdir ve belirli bir süre içinde birden çok görevi yerine getirir.

15. Özgüven

Özgüven, bireyin kendine ve yeteneklerine değer vermesini içeren bir özelliktir. Genellikle işleri hakkında olumlu bir tutum oluştururlar ve başkalarına güven verirler. Kendine güven, hem kişisel hem de ekip morali için hayati önem taşır ve tüm departman veya kuruluş için performansı artırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir